Calimanesti - Caciulata


Este o statiune balneoclimaticå permanentå situatå în judetul Vâlcea, situata la o altitudine de 260 m.

ASEZARE
Statiunea se aflå pe malul drept al râului Olt, la iesirea acestuia din Carpatii Meridionali, în depresiunea subcarpaticå Jiblea-Cålimånesti, la o distantå de 18 km de Râmnicu Vâlcea, 81 km de Sibiu si 198 km de Bucuresti.

ISTORIC
Castrul roman Arutela, ale cårui ruine sunt la Bivolari, lângå Cålimånesti, folosea în termele astrului izvoare termale. Izvoarele minerale, cunoscute deja din timpul dacilor si romanilor, sunt valorificate terapeutic începând cu anul 1830 în Cålimånesti.
Apele minerale de aici au fost folosite si de cåtre Napoleon al III-lea, care suferea de rinichi si au fost prezentate în revista „L’Union medicale”, în anul 1859. În anul 1873 la expozitia internationalå a apelor minerale de la Viena, apei de Cåciulata i se atribuie medalia de aur.
La expozitia internationalå de alimentatie si ape minerale ce a avut loc la Bruxelles, apa de Cåciulata primeste cea mai mare recompenså ,,Diplome de Grand Prix”, însotitå de medalia de aur.
Între 1882 – 1884 s-a construit stabilimentul balnear de la Cålimånesti, actualul hotel Central. Din 1910, statiunea trece în concesiunea Societåtii ,,Govora – Cålimånesti”, iar în 1912 se construieste Cazinoul din Ostrov. În 1924 se construiesc Hotelul 1 si Jantea, Bazarul si Teatrul cu Terasa Olt (aståzi biblioteca). Complexul balnear Cozia este dat în folosinså între anii 1976 – 1979.

CLIMA
Climat continental de dealuri si coline, lipsit de contraste termice, caracteristic depresiunilor subcarpatice adåpostite. Temperatura medie anualå este de 9,8°C, în iulie media fiind ceva mai micå de 20°C, iar în ianuarie de - 1,5°C si - 2°C. Nebulozitatea medie anualå este de 5,5 zecimi. Precipitatiile ating 750-800 mm anual. Umiditatea relativå a aerului atinge valori medii cuprinse între 60 - 80%. Statiunea este feritå de vânturi puternice.

FACTORI NATURALI TERAPEUTICI
Ape minerale reci sau termale, provenite din izvoare naturale si din sonde, având concentra†ii si compozitii chimice variate: clorosodice, bicarbonatate, alcaline, calcice, magneziene, sulfuroase, bromoiodurate.
Bioclimat sedativ de crutare.

INDICATII TERAPEUTICE
Afectiuni ale tubului digestiv (gastrite cronice hipoacide, constipa†ia cronicå, colite cronice); afectiuni hepato-biliare (dischinezia biliarå, colecistitå cronicå necalculoaså sau calculoaså, tulburåri dupå ficat operat, colecistectomie, hepatitå cronicå, pancreatitå cronicå); afectiuni renale si ale cåilor urinare (litiazå renalå neoperatå sau operatå, litiaza cåilor urinare, pielonefritå cronicå, infec†ii urinare, glomerulonefritå cronicå stabilizatå); afectiuni metabolice si de nutritie (diabetul zaharat, ståri de hiperuricemii, de hiperlipemii, obezitate); afectiuni reumatismale inflamatorii (ståri alergice articulare, dupå reumatism articular acut sau dupå infectii de focar); afectiuni reumatismale abarticulare (tendinoze, tendomioze, tendoperiostoze, periartritå scapulohumeralå); afectiuni posttraumatice (redori articulare posttraumatice, ståri dupå entorse,  luxa†ii si fracturi); afectiuni reumatismale degenerative, afectiuni neurologice periferice (pareze, ståri dupå poliomielitå); afectiuni respiratorii (persoane expuse la noxe respiratorii, microbiene sau virotice, astmul alergic, bronsitele si traheo-bronsitele cronice, bronsectazia); afec†iuni asociate (ginecologice, otorinolaringologice, dermatologice, cardiovasculare, endocrine, nevrozå astenicå, boli profesionale).

INSTALATII DE TRATAMENT
Instalatii pentru båi calde cu apå mineralå în cåzi si bazine; bazin descoperit cu apå termalå sulfuroaså (Cåciulata); buvete pentru cura internå cu apå mineralå; instalatii pentru aerosoli si inhalatii; instala†ii complexe pentru electro, termo si hidroterapie; såli de gimnasticå medicalå, masaj medical; amenajåri pentru aerohelioterapie la strandul termal.

STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICÅ
Hoteluri de 3 si 2 stele, hosteluri de 2 stele, motel de 3 stele, pensiuni de 4, 3 si 2 stele, vile de 3, 2, 1 stele, cabane de 2 stele, bungalow de 2 stele, popas turistic de 1 stea.


ATRACTII TURISTICE
  • Månåstirea Cozia (2 km de Cålimånesti), construitå de Mircea cel Båtrân între anii 1387-1388, consideratå cel mai vechi si important monument de arhitecturå si artå medievalå din Tara Româneascå, restauratå sub Neagoe Basarab în 1517, apoi de paharnicul Serban Cantacuzino în 1707, când se reface si pictura, în continuare sub Constantin Brâncoveanu, sub Bibescu, Ítirbei si altii. În pronaos se aflå mormintele lui Mircea cel Båtrân si al monahei Teofana, mama lui Mihai Viteazu. Hramul månåstirii este „Sfânta Treime”, a doua zi dupå Rusalii.
  • Månåstirea Turnu, månåstire de cålugåri, ctitoritå în 1676 de Varlaam, Episcopul Râmnicului si Mitropolitul Tårii Românesti. Hramul este „Intrarea în Bisericå a Maicii Domnului”, 21 noiembrie.
  • Schitul Ostrov - månåstire de cålugåri, ctitoritå de Neagoe Basarab si so†ia sa, Despina, între anii 1520-1521, situatå pe o insulå în mijlocul Oltului. Hramul este „Nasterea Maicii Domnului”, 8 septembrie.
  • Månåstirea Stânisoara, månåstire de cålugåri, ziditå prin osârdia lui Gh. Cluceru si a altor boieri din Pitesti, în anul 1747. Hramul este „Sfântul Gheorghe”, 23 aprilie.
  • Castrul Roman Arutela, situat lângå barajul hidroenergetic de la Cozia – Turnu.

SOURCE AND TAGS


Articole asemanatoare